Vremea
Calendar Ortodox
Carte de Oaspeti

Daca doriti sa va spuneti parerea despre acest site, despre continutul sau, sau despre un subiect care va preocupa, nu ezitati sa ne lasati un mesaj in cartea de oaspeti!


Editorial
În 17 iulie Darabaneni.ro a împlinit 9 ani cu bune şi cu rele. Orice drum are un început, dar şi un sfârşit. Dumnevoastră, cititorii, dar mai ales Dumnezeu ne va îndruma calea în continuare. Tânăr și entuziast fiind, ai putere... Darabaneni.ro…Cui mai folosesc astăzi?
" href="social/6-ani-de-darabaneni-roa-cui-mai-folosesc-astazi/">continuare
Horoscop
 

CURRICULUM VITAE Gheorghe Cliveti


Născut la 23 aprilie 1952, în Darabani, jud Botoşani
Profesor universitar doctor
Contact: email: gheorghecliveti@uaic.ro; Tel.: +40-232-201617 (office); Fax: +40-232-
201156
Studii:
- 1985 – doctor în Istorie, la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, cu teza România şi Puterile
Garante (1856-1878).
- 1971-1975 – Licenţiat în Istorie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Al.I.Cuza”
din Iaşi
Cursuri/seminarii susţinute:
-România modernă/Curs, Anul II/Sem. I
-Europa modernă/Curs, Anul II/Sem. I
-Istoria modernă a românilor/Curs, Anul III/Sem. II
-Istoria modernă universală/Curs, Anul III/Sem. II
-Introducere în studiul relaţiilor internaţionale/Curs şi seminar, Master, Anul I, Sem. I
-Tripla Alianţă şi Antanta. Originele Primului Război Mondial/Curs şi seminar, Master, Anul
I/Sem. I
-Românii şi Concertul european/Curs şi seminar, Master, Anul II/Sem. I
-“Chestiunea evreiască’ în România/Curs şi seminar, Master, Anul II/Sem. I
-Izvoarele istoriei/Curs/Şcoala doctorală, Anul I/Sem. I
-Idei şi curente politice/Curs/Şcoala doctorală, Anul I/Sem. II
Activitate şi domenii de interes:
-Istoria modernă, teme magistrale (Istoria Românilor şi Istoria Europei); Istoria relaţiilor
internaţionale, concepţii istoriografice, surse documentare, teme; Istorie politică şi
instituţii, idei şi curente politice, stat şi societate; Istoria socială, concepte, metodologii,
studii
- din 2000: conducător de doctorat, în domeniul Ştiinţelor umaniste, specializarea Istorie
Modernă; membru, din 2006, în Comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea
titlurilor de doctor şi a calităţii de I.O.S.U.D.; expert-evaluator, din 2005, al C.N.C.S.I.S.
- 1996-1998 – Şef al Catedrei de Istorie Universală, la Facultatea de Istorie, Universitatea
“Al.I.Cuza” din Iaşi; din 1998, Şef al Catedrei de Istorie Modernă
2
Premii academice:
- 1988: premiul “Nicolae Bălcescu” al Acamiei Române pentru cartea România şi Puterile
Garante (1856-1878), Editura Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi
- membru activ al Comisiei de Istoria relaţiilor internaţionale, sub egida Comitetului
Internaţional de Ştiinţe Istorice
- membru în Colegiul de redacţie al revistei “Analele Ştiinţifice ale Universităţii
<<Al.I.Cuza>> din Iaşi”. Secţiunea Istorie
- membru în Colegiul de redacţie al revistei “Cercetări istorice” din Iaşi
Stagii de cercetare în străinătate:
- 2006 - program Socrates-Tempus la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa
- 1990-1991 - Visiting Professor (bursier Fulbright) la Universitatea Statului Nebraska-
Omaha, S.U.A.
-1990 - bursier D.A.A.D., în Germania (la Universităţi din München, Frankfurt am Main şi
Düsseldorf)
- 1985 - bursier al Universităţii “Albert-Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Germania
- 1983 - bursier al Universităţii “Albert-Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Germania
Reuniuni ştiinţifice internaţionale:
- 2006 – colocviul româno-francez de Istorie, Craiova, România
- 1996 – The International Conference: Romania and the Western Civilization, The Society
for Romanian Studies – U.S.A., Iaşi, România
- 1993: The International Congress in Romanian Studies; The Society for Romanian Studies –
U.S.A.
- 1985: Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice; Stuttgart, Germania
- 1985: colocviul româno-german de istorie; Freiburg im Breisgau, Germania
- 1980: Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice, Bucureşti, România
Listă de lucrări semnificative:
A/1 – Cărţi
1988/ România şi Puterile Garante. 1856-1878/La Roumanie et les Puissances
garantes. 1856-1878, Iaşi, Ed.Universităţii "Al.I.Cuza", 256 p. (Premiul “N.Bălcescu”
al Academiei Române)
1993/ Izvoarele Istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Iaşi,
Ed.Universităţii "Al.I.Cuza", 175 p.
1996/ Liberalismul românesc. Eseu istoriografic, Iaşi, Ed. "Axis" (Seria
"Universitaria"), 199 p, ISBN: 973-96653-2-2.
1997/ România şi crizele internaţionale. 1853-1913, Iaşi, Ed. "Axis" (Seria
"Universitaria"), 275 p., ISBN: 973-96653-6-5.
3
2000/ Istoria Partidului Naţional Liberal (colab.), Ed. ALL, Bucureşti, 499 p.,
ISBN: 973-571-303-9.
2006 / Concertul European. Un experiment în relaţiile internaţionale din secolul
XIX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 820 p., ISBN: 973-45-0529-7.
2007 / Introducere în studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Iaşi, Casa
Editorială “Demiurg”, 370 p.
2009 / Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale: epoca modernă,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 360 p.
A/2 - Volume în colaborare
1986-1987/ Românii în Istoria universală, (coord. I.Agrigoroaiei, Gh.Buzatu,
V.Cristian), vol. I-II, Iaşi, Ed.Universităţii "Al.I.Cuza".
1997/ Romania and the Western Civilization, (ed. The Society for Romanian
Studies - U.S.A.), Iaşi, ISBN: 973-98091-5-4.
1997/ Naţionalism. Etnicitate. Minorităţi (coord. Al.Zub), în "Xenopoliana", Iaşi,
V/1-4, ISSN: 1223-9941.
1998/ Istoria ca discurs demistificator (coord. Al.Zub), în "Xenopoliana", VI/3-4,
Iaşi, ISSN: 1223-9941.
2002/ Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti (ed. Al. Zub şi Adrian
Cioflâncă), Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, ISBN: 9743-88243-40-8.
2003/ Franţa, model cultural şi politic (ed. Al. Zub şi D. Ivănescu), Editura Junimea
Iaşi, ISBN: 973-377-0905-0.
2004/ East-Central Europe and the Great Powers Politics (19th-20th Centuries), ed.
by Veniamin Ciobanu, Iaşi, Editura Junimea, ISBN: 973-37-0167-X.
2005/ Liberalismul românesc. Tendinţe, structuri, personalităţi (ed. Liviu Brătescu
şi Ovidiu Buruiană), în “Xenopoliana”, Iaşi, XIII/1-4, ISSN: 1223-9941.
2005/ La Roumanie et la Grande Guerre, édité par Dumitru Ivănescu et Sorin D.
Ivănescu à l’occasion du XXème Congrès des Sciences Historiques, Junimea, Iaşi, ISBN:
973-37-1127-6
2006 / Congresul de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene. Implicaţii
româneşti (coord. D. Ivănescu şi D. Vitcu), Junimea, Iaşi, ISBN (10): 973-37-1227-2
A/3 - Volume coordonate sau editate
4
1998/ (în colaborare cu I. Agrigoroaiei): Naţional şi social în Istoria românilor.
Profesorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare, Ed.Universităţii "Al.I.Cuza"-Iaşi,
466 Pompei, ISSN: 1221- 843x.
2001/ (în colaborare cu Gabriel Bădărău şi Mihai Cojocariu), Istoria – o meditaţie
asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, Iaşi, ISBN: 973-
85301-1-3.
N.Iorga, Istoria Românilor, vol. IX, ediţie coordonată de Gh.Buzatu şi V. Spinei,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică (în colaborare cu Mihai Cojocariu; volum în curs de
apariţie, până în prezent fiind publicate vol. I-VII).
A/4 - Lucrări/Texte dactilografiate sau multiplicate
1985/ România şi Puterile Garante. 1866-1871. Teză de doctorat, Universitatea
"Al.I.Cuza"-Iaşi, 206 p.
România şi Marile Puteri. 1866-1876, (în colaborare cu M.Timofte), lucrare
elaborată în baza Planului de cercetare al Catedrei de Istorie (Universitatea "Al.I.Cuza"-
Iaşi) şi predată comisiei academice de recepţie în anul 1988, 180 p.
Istoria modernă a Românilor, P. II, Universitatea “Al.I.Cuza”-Iaşi, Curs pentru I.D.
Istoria relaţiilor internaţionale din epoca modernă, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi,
Curs pentru I.D.
B – Studii
1978-1979/ Evoluţia urbanistică a Iaşilor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea, în "Cercetări istorice" (Serie nouă), vol. IX-X, Iaşi, pp.
387-401, ISSN: 1453-3960.
1981-1982/ Un conflict european: "războiul Crimeii" (1853-1856), Partea I, în
"Cercetări istorice", vol. XII-XIII, Iaşi, pp. 403-424, ISSN: 1453-3960.
1996/ Un conflict european: "războiul Crimeii" (1853-1856), Partea a II-a, în
"Cercetări istorice" (Serie Nouă), vol. XVI, Iaşi, pp. 205-229, ISSN: 1453-3960.
1983/ Geneza şi instituirea garanţiei colective a puterilor semnatare ale Tratatului
de la Paris (1856) asupra Principatelor Române, Partea I, în "Anuarul Institutului de
istorie şi arheologie "A.D.Xenopol"-Iaşi, t. XX, pp. 175-189, ISSN: 0074-039x
5
1985/ Geneza şi instituirea garanţiei colective a puterilor semnatare ale Tratatului
de la Paris (1856) asupra Principatelor Române, Partea a II-a, în "Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie "A.D.Xenopol", t. XXII/2, pp. 511-522, ISSN: 0074-039x.
1986/ Interferenţe româno-germane în raporturile politice internaţionale la 1866,
în "Anuarul Institutului de Istorie şi arheologie "A.D.Xenopol", t. XXIII/2, pp. 619-638,
ISSN: 0074-039x.
1986/ Drumul spre Independenţă. 1856-1877, (coautor), în Românii în Istoria
universală, vol. I, Iaşi, pp. 269-300.
1987/ Continuitatea spiritului paşoptist în România şi reacţia forţelor
conservatoare europene. Exemplul "guvernării radicale", martie 1867 - noiembrie
1868 (coautor), în Românii în Istoria universală, vol. II, Iaşi, pp. 409-426.
1987/ Românii şi "Concertul european" (1815-1878), în Românii în Istoria
universală, vol. II, pp. 249-278.
1987/ România şi conflictul franco-german (1870-1871), în "Anuarul Institutului
de Istorie şi arheologie"-Iaşi, t. XXIV/2, pp. 157-180, ISSN: 0074-039x.
1988/ O conferinţă diplomatică la Bucureşti în anul 1868, în vol. Istorie şi
civilizaţie. Profesorului C.Cihodaru la a 80-a aniversare, Iaşi, Ed.Universităţii
"Al.I.Cuza", pp. 241-251.
1993/ Revoluţia franceză şi "secolul naţionalităţilor", în "Anuarul Institutului de
istorie "A.D.Xenopol", t. XXX, pp. 317-342, ISSN: 0074-039x.
1994/ Recunoaşterea internaţională a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca
domnitor al României (Principatelor Unite), în vol. Istoria ca lectură a lumii.
Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iaşi, Biblioteca


Fundaţiei Academice "A.D.Xenopol", I, pp. 239-250.
1994-1995/ Unirea Principatelor Române şi războiul franco-sardo-austriac
(1859), în "Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" (Serie Nouă), Istorie, t. XLXLI,
pp. 53-65, ISSN: 1221-843x.
1994-1995/ La souveraineté de la Roumanie et la "question juive". La
signification de la conférence diplomatique de Bucarest du 10 Juin 1868, în "Analele
Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza", Istorie, t. XL-XLI, pp. 187-198, ISSN: 1221-
843x.
1994-1995/ Originile liberalismului românesc. Repere istoriografice, în "Analele
Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza", Istorie, t. XL-XLI, pp. 131-156, ISSN: 1221-
843x.
6
1996/ Geneza liberalismului la români. O evaluare din perspectiva devenirii
raportului stat-societate, Partea I, în "Arhivele Moldovei", t. I-II, Iaşi, , pp. 64-71.
1996/ Geneza liberalismului la români. O evaluare din perspectiva devenirii
raportului stat-societate, Partea a II-a, în "Arhivele Moldovei", t. I-II, Iaşi, pp. 77-82.
1996/ De la "istoria tratatelor" şi "istoria diplomatică" la istoria relaţiilor
internaţionale. Impactul surselor documentare, în vol. Itinerarii istoriografice.
Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, Iaşi, Biblioteca Fundaţiei
Academice "A.D.Xenopol", II, pp. 25-32.
1996/ "Cărţile colorate" - surse ale Istoriei relaţiilor internaţionale, în vol.
Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani,
Iaşi, Biblioteca Fundaţiei Academice "A.D.Xenopol", II, pp. 33-37.
1996/ Liberalism şi cauză naţională la paşoptiştii români, în "Analele Ştiinţifice de
Istorie" ("Codrul Cosminului"), Serie Nouă, nr.2/12, Universitatea "Ştefan cel Mare"-
Suceava, pp. 186-200.
1996/ Un capitol aparte al documentaristicii moderne: editarea "marilor colecţii"
de tratate internaţionale (secolele XVII-XVIII), în "Anuarul Institutului de Istorie
"A.D.Xenopol"-Iaşi", t. XXXIII, pp. 303-318, ISSN: 0074-039x.
1996-1998/ Istorie şi politică: editarea "colecţiilor" de documente diplomatice
germane şi franceze relative la originile primului război mondial, în "Analele
Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza", Istorie, t. XLII-XLIV, pp. 67-86, ISSN: 1221-
843x.
1996-1997/ Premisele externe ale abdicării lui Cuza-Vodă, în "Muzeul Naţional",
vol. IX, Bucureşti, pp. 47-79.
1997/ Problema naţiunii-incidenţe conceptuale şi metodologice, în "Xenopoliana"
(sub red. Al.Zub), Revista Fundaţiei Academice "A.D.Xenopol", Iaşi, V, p. 12-24,
ISSN: 1223-9941.
1997-1998/ România şi crizele din sud-estul Europei (1878-1913), în "Analele
Ştiinţifice de Istorie" ("Codrul Cosminului"), Serie Nouă, nr. 3-4/13-14, Universitatea
"Ştefan cel Mare"-Suceava, pp. 145-153.
1997/ România şi Alianţa celor trei împăraţi (1872-1875), în vol. România şi
Civilizaţia Occidentală/Romania and the Western Civilization, Iaşi, Centrul de Studii
Româneşti/The Society for Romanian Studies-USA, Iaşi, pp. 221-234.
7
1997/ Studiul relaţiilor externe ale României moderne. Repere metodologice, în
vol. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale (coord. M.Timofte),
Iaşi, pp. 88-93.
1997/ Arhitectura liberală a României moderne, în vol. Naţional şi social în
istoria românilor, Ed. Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi, pp. 331-334, ISSN: 1221-843x.
1998/ Mistificare sau ideologizare? Câteva reflecţii în orizontul istoriei politice, în
"Xenopoliana" (sub red. "Al.Zub"), Revista Fundaţiei Academice "A.D.Xenopol", vol.
VI, 3-4, Iaşi, pp. 49-57 şi în "Xenopoliana"..., vol. VII, 1-2, Iaşi, 1999, pp. 196-203;
ISSN: 1223-9941.
1998/ 1856-1878: Turcia - putere garantă?, în "Cercetări istorice" (serie nouă), t.
XVII/2, pp. 155-165, ISSN: 1453-3960.
1999/ Independenţa României şi Concertul European (1875-1878), în "Muzeul
Naţional", t. XI, pp. 272-294.
2000/ Independenţa României şi modernizarea instituţiilor româneşti, în Istoria
Partidului Naional Liberal, (coord. Ş.Rădulescu-Zoner), Bucureşti, BIC ALL, pp. 53-
110, ISBN: 973- 571-303-9.
2002/ Românii şi Napoleon al III-lea. Momentul 1873, în vol. In Honorem. Ioan
Caproşu, Iaşi, Ed. "Polirom", pp. 452-465, ISBN: 973-683-937-0.
1998-2001/ Din activitatea diplomatică a lui P.P.Carp: Întrevederea cu Otto von
Bismarck de la Berlin din mai 1871, în "Ioan Neculce", Buletinul Muzeului de Istorie a
Moldovei (serie nouă), t. IV-VII, Iaşi, pp. 217-222, ISSN: 1454-0754.
2000/ Preludiile concertului european (I). Tentaţia păcii generale, în “Anuarul
Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”-Iaşi, t. XXXVII, pp. 249-270, ISSN: 0074-039x.
2002-2003/ Preludiile concertului european (II). Coaliţia antinapoleoniană şi
medierea austriacă (1812-1813), în “Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”-
Iaşi, Tom. XXXIX-XL, pp. 383- 408, ISSN: 0074-039x.
1999-2001/ Preludiile concertului european (III). De la coaliţia antinapoleoniană
la marea alianţă, în “Cercetări istorice” (serie nouă), t. XVIII-XX, Iaşi, pp. 321-357,
ISSN: 1453-3960.
1998-1999/ 1870-1871. Românii şi “sincopa Europei franceze”, în “Analele
Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”-Iaşi (serie nouă), t. XLIV-XLV, ISSN: 1221-
843x. şi în vol. Franţa, model cultural şi politic (ed. Al. Zub, D. Ivănescu), Iaşi, Junimea,
2003, pp. 251-264.
8
2001/ Summit-ul de la Londra din iunie 1814: celebraţie a victoriei aliaţilor
contra lui Napoleon sau impas în procesul “păcii generale”?, în “Carpica”,
Documentis – Iaşi, pp. 197-207, ISSN: 1013-41-82.
2000-2001/ Strategii şi tactici de “mare politică” la 1814, în perspectiva
Congresului de la Viena (P. I), în vol. Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion
Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Supliment la “Analele Ştiinţifice ale Universităţii
“Al.I.Cuza”-Iaşi (Serie nouă), t. XLVI-XLVII, pp. 60-87, ISSN: 1221-843x
2000-2001/ Strategii şi tactici de “mare politică”, la 1814, în perspectiva
Congresului de la Viena (P. II), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”-Iaşi
(Serie nouă), t. XLVI-XLVII, pp. 101-130, ISSN: 1221-843x.
2002/ Congresul de la Viena şi “ordinea europeană”. Preliminarii la o nouă
abordare istoriografică, în vol. Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti
(ed. Al. Zub ş.a.), Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”-Iaşi, pp. 235-255, ISBN: 9743-
8243-40-8.
2201/ Tentativa ruso-britanică de la 1804-1805 în problema “păcii generale”.
Preludiu al concertului european, în vol. Istoria – o meditaţie asupra trecutului.
Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, (coord. Gh. Cliveti şi a.), Iaşi, pp.
185-197, ISBN: 973-85301-1-3.
2001/ România modernă în relaţiile internaţionale: perspectiva faptului naţional,
în “Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”-Iaşi, t. XXXVIII, pp. 17-20, ISSN:
0074-039x.
2001/ “Chestiunea română” – perspectiva “marii politici”, în “Anuarul Institutului
de Istorie “A.D. Xenopol”-Iaşi, t. XXXVIII, pp. 268-370, ISSN: 0074-039x.
2002-2003/ Cu privire la aranjamentul politico-teritorial european din 1814-1815:
o nouă evaluare a textului şi a principalelor deliberări ale Congresului de la Viena, în
“Ioan Neculce”, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), VIII-IX, Iaşi,
pp. 35-48, ISSN: 1454-0754.
2002-2003/ De ce Act Final şi nu Tratat general la Congresul de la Viena, în 9
iunie 1815?, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Al.I.Cuza>> din Iaşi”, Istorie,
pp. 5-19, XLVIII-XLIX, ISSN: 1221-843x.
2002-2003/ Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena.
“Conferinţele … de la Metternich” în septembrie-octombrie 1814, în “Cercetări
istorice” (Serie nouă), XX-XXII, Iaşi (sub tipar, 27 p. tehnored.).
9
2004/ Aranjamentul politico-teritorial european de la 1814-1815. Problema
garanţiei generale, în “Anuarul Institutului de Istorie <<Al.D. Xenopol>>, XLI, 2004,
p. 247-262, ISSN: 0074-039x.
2004/ The Concert of Great Powers in 1819-1820: the Intervention against the
Danger of Revolution, and the Relevance of two Political Europes, în vol. East-
Central Europe and the Great Powers Politics (19th-20th Centuries), ed. by Veniamin
Ciobanu, Iaşi, Junimea, pp. 50-92, ISBN: 973-37-0167x.
2004/ Poziţiile marilor puteri faţă de revoluţiile române şi greacă la 1821 (I), în
“Analele ştiinţifice ale Universităţii <<Al.I.Cuza>> din Iaşi, Istorie, L, pp. 85-110,
ISSN: 1221-843x.
2005/ Poziţiile marilor puteri faţă de revoluţiile română şi greacă la 1821 (II), în
“Analele ştiinţifice ale Universităţii <<Al.I.Cuza>> din Iaşi, Iaşi, LI (28 p. tehnored.).
2005/ Cu privire la oportunitatea, obiectul şi maniera deliberărilor Congresului de
la Aix-la-Chapelle, din 1818, în “Anuarul Institutului de Istorie <<A.D. Xenopol>>”,
XLII, p. 295-320, ISSN: 0074-039x.
2005/ Istorie socială şi istorie politică. Cu privire la liberalismul românesc, în
“Xenopoliana”, XIII/1-4, pp. 229-233, ISSN: 1223-9941.
2005/ The Concert of Europe – A Predecessor of the League of Nations?, în La
Roumanie et la Grande Guerre, édité par Dumitru Ivănescu et Sorin D. Ivănescu,
Junimea, Iaşi, 2005, pp.279-302, ISBN: 973-37-1127-6.
2006/ Tratatul din 30 martie 1856, de la Paris. Problema garanţiilor, în vol.
Congresul de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene. Implicaţii româneşti (coord.
D. Ivănescu şi D. Vitcu), Junimea, Iaşi, ISBN (10): 973-37-1227-2
2006/ România modernă – un concept istoriografic, în “Anuarul Institutului de
Istorie <<A.D. Xenopol>> Iaşi”, t. XLIII, 30 p. (sub tipar), ISSN: 0074-039x
2006/ România modernă – un şantier istoriografic, în “Anuarul Institutului de
Istorie <<A.D. Xenopol>> Iaşi”, t. XLIII (sub tipar), ISSN: 0074-039x
2006/ Şcoala ieşeană de istorie modernă, în “Anuarul Institutului de Istorie <<A.D.
Xenopol>> Iaşi”, t. XLIII (sub tipar), ISSN: 0074-039x
2007/ De la dreptul natural şi al ginţilor la dreptul internaţional. Comentarii din
perspectiva Istoriei tratatelor, în vol. In Honorem. Ioan Ciupercă, Ed. Univ.
“Al.I.Cuza” Iaşi, 27 p. (sub tipar)

sursa: site-ul Fac. de Istorie-Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi6:25 pm Marti, 27 Septembrie, 2011

Postarea comentariilor presupune implicit crearea unui cont de facebook. Sunt interzise postarile multiple ale aceluiasi mesaj (spam) si orice forma de reclama in cadrul comentariilor. Nu sunt permise mesajele cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene si injuriile. Va rugam nu deviati de la subiect, nu lansati atacuri la persoana autorului (autorilor) articolelor sau injurii la adresa cititorilor care comenteaza. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale, precum si cele care contin amenintari sau violeaza intimitatea si viata privata a cuiva. Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie. Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a radia comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site. Publicatia Darabaneni.ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Adauga un comentariu

Poza saptamanii

Tema celei de-a 8-a ediții a festivalului Zilele Nordului este cea a redefinirii continue.

Sondaj
Vă vaccinați împotriva coronavirusului?

   
   
   
   

Slideshow
Stiri nationale si internationale
Clipul saptamanii
Toate drepturile rezervate | Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site(fotografii sau texte) se pedepseste conform legilor in vigoare