Vremea
Calendar Ortodox
Carte de Oaspeti

Daca doriti sa va spuneti parerea despre acest site, despre continutul sau, sau despre un subiect care va preocupa, nu ezitati sa ne lasati un mesaj in cartea de oaspeti!


Editorial
În 17 iulie Darabaneni.ro a împlinit 9 ani cu bune şi cu rele. Orice drum are un început, dar şi un sfârşit. Dumnevoastră, cititorii, dar mai ales Dumnezeu ne va îndruma calea în continuare. Tânăr și entuziast fiind, ai putere... Darabaneni.ro…Cui mai folosesc astăzi?
" href="social/6-ani-de-darabaneni-roa-cui-mai-folosesc-astazi/">continuare
Horoscop
 

ISTORIA în cifre a învăţământului dărăbănean

1838 octombrie 26 – Punctul 9 din Învoiala târgoveţilor dărăbăneni cu proprietarul Th. C. Balş prevede aprobarea unui loc pentru şcoală în Darabani;
1841 – Pe moşia lui Th. C. Balş este înfiinţată prima Şcoală Sătească de Stat din Moldova(foto stânga), localul ei cu 2 camere şi tindă fiind lângă Spitalul Darabani;
1841 – 1850 – Şcoala funcţionează într-un local donat de Th. Balş (azi demolat) de lângă Spitalul Darabani, unde a funcţionat în anii ’70 ,,Muzeul Şcolar’’;
1850 – 1860 – Şcoala funcţionează în casele văduvei Pugerniţa, sub supravegherea protoereului Gheorghescu( Georgescu );
1860 – 1871 – Şcoala funcţionează în casa unui cântăreţ bisericesc(dascăl), pe nume Nicu Zaiţ, local situat în spatele conacului Balş;
1865 februarie 20 – Este numit de către revizorul şcolar I.V. Adrian la şcoala din Darabani, învăţătorul Constantin Mironescu;
1866 – La Şcoala Primară din Darabani vine învăţător Gheorghe Tomozei;
1871 – Şcoala se instalează într-un local propriu, clădit de către comună şi cu ajutorul locuitorilor care au contribuit cu bani şi muncă voluntară cu carele;
1877 aprilie – Într-un local închiriat, ia fiinţă ,,Şcoala de Fete‘’ condusă de către Aglaia Tomaziu, unde se preda între altele, menajul şi lucrul de mână;
1883 – Comuna hotărăşte înfiinţarea unei ,,Şcoli de Meserii‘’ care a funcţionat ulterior în localuri închiriate;
1885 noiembrie – În comuna Darabani avem menţionate următoarele şcoli: Darabani-târg, Darabani-sat, Corneşti şi Bajura (ultimele în localuri închiriate);
1893 – Se înfiinţează la Bajura şcoală de sine stătătoare prin numirea ca învăţător a preotului Gh. Hadârcă, şcoala funcţionând într-un local închiriat. Şcoala funcţiona numai cu clasa I-a, cu un număr de 20 de elevi. De la 1 nov. 1893 Şcoala de Băieţi din Darabani se uneşte(din raţiuni economice) cu şcoala de Fete, devenind ,,Şcoală mixtă‘’;
1895 – Vine la Darabani ca învăţător în postul al doilea, Vasile Axinte, localnic care va preda la şcoală timp de 35 de ani până în anul 1930. În acest an, şcoala din Bajura funcţiona cu 2 clase, în total 27 de elevi din 30 înscrişi;
1898 – Învăţământul se reorganizează. În loc de clase pe divizii, intervine obligativitatea frecventării şcolii şi de către fete, la Darabani fiind înscrise un număr de 10 fete. Este înfiinţată şcoala din satul Teioasa;

1900 – Se înfiinţează Epitropia Israelită din Târgul Darabani, Revizoratul Şcolar Dorohoi înfiinţează primele Cercuri Culturale, la Darabani luând fiinţă un Cerc Cultural la un număr de 9 şcoli cu 12 învăţători;
1902 – Se înfiinţează la Bajura o a treia clasă, obligatoriu pentru fete;
1903 – Se strâng materiale şi începe construcţia unui nou local de şcoală cu 4 săli de clasă şi cancelarie, după modelul dat de către Casa Şcoalelor;
1903 – 1904 – Rămân neînscrişi la şcoală un număr de 265 copii din Darabani;
1904 septembrie 1 – Se dă în folosinţă un local de şcoală care va arde în 1944;
1906 septembrie 1 – Şcoala dărăbăneană funcţionează într-un local nou, ocazie cu care se înfiinţează al 4-lea post de învăţător la Darabani;
1908 – Învăţătoarea Aglaia Postulache, deschide în locuinţa proprie un ,,Atelier Şezătoare‘’ pentru fete, cu o subvenţie de 400 lei anual de la Casa Şcoalelor;
1909 – Comuna Darabani aprobă construirea la Bajura a unui local de şcoală;
1913 noiembrie 1 – Se înfiinţează de sine stătătoare Şcoala din Corneşti;
1914 – În Darabani existau un nr. de 816 ştiutori de carte, majoritatea bărbaţi;
1916 – În locul învăţătorului plecat pe front, la şcoala din Darabani predă preotul Mihai Martinescu, refugiat de la Câmpina. În 1916 se termină noul local de şcoală din cărămidă la Bajura, cu 2 clase şi cancelarie, tip ,,Spiru Haret’’;

1916 – 1918 – Datorită Primului Război Mondial, şcoala se întrerupe, în localul şcolii funcţionând un ,,lazaret‘’( spital de campanie ) pentru răniţii şi bolnavii de tifos exantematic, care bântuia atunci în Moldova. Acum dispare în totalitate Biblioteca Şcolară cu cele 400 de volume ale sale;
1921 – Şcoala este împroprietărită cu 5 ha teren din care primeşte numai 3 ha;
1923 – 1924 - ,,Şcoala Primară de Băieţi’’ are 4 posturi, sunt înscrişi 274 elevi repartizaţi în 4 clase, din care 40% sunt evrei. Tot în acest timp se clădeşte din furci şi lut al doilea local de şcoală la Bajura, astăzi demolat;
1923 – 1944 - ,,Şcoala de Fete‘’ este condusă de învăţătoarea gr. I, Elena Cucu;
1924 – Învăţătorul Gheorghe Vornicesu din Darabani scrie prima monografie a localităţii, rămasă din păcate în manuscris şi dispărută;
1930 – Se înfiinţează de sine stătătoare şcoala din satul Eşanca, primul ei director fiind un anume Ioachim Bogza;
1930 – 1945 – Director al Şcolii de Băieţi din Darabani este învăţătorul definitiv Emil Poenaru, numit în învăţământ la 1 septembrie 1921;
1938 – Este terminat localul şcolii din satul Eşanca, început în anul 1925;
1938 – 1940 – La Darabani funcţionează învăţământul complementar cu clasele V – VII, funcţionând şi o ,,Cooperativă Şcolară’’ care administra terenul şcolii;
1939 – Începe să funcţioneze o şcoală primară în Lişmăniţa, înfiinţată în anul 1938;
1944 – Datorită înaintării armatei sovietice, şcoala cu o parte din arhivă este evacuată în sudul ţării, în judeţul Dâmboviţa;
1945 – Se înfiinţează la Darabani ,,Gimnaziul Unic‘’ care funcţionează până în anul 1948 în localul Casei Balş, director fiind învăţătorul Neculai Tudose. În 1945, nu existau şcoli la Lişmăniţa, Eşanca şi Selişte, 70% din copii erau analfabeţi, iar 60% din elevii şcolii din Darabani erau evrei. La 20 decembrie 1945 se înfiinţează ,,Consiliul Comunal de Asistenţă şi Îndrumare a Alfabetizării şi Culturalizării Maselor Ţărăneşti’’, de fapt cursuri de alfabetizare a persoanelor adulte, având manuale speciale pentru alfabetizare;
1947 – În acest an existau în comuna Darabani 9 şcoli, din care 5 au local propriu, 4 în case închiriate, un Gimnaziu Unic şi 24 de învăţători;
1947-1948 – În acest an şcolar, la Corneşti avem ,,Şcoala Primară Mixtă‘’;
1948 – Reforma învăţământului din România, stabileşte între altele ca notele elevilor să fie de la 1 la 5 după modelul ocupantului sovietic. Gimnaziul Unic Darabani devine ,,Şcoala Elementară de şapte Clase Darabani’’, director fiind numit profesorul Nicolae Vasilescu ;
1949 – Începe construcţia localului de şcoală cu 8 săli de clasă şi cancelarie, în forma literei ,,L’’, de la actuala Şcoală ,,Leon Dănăilă‘’. Tot în acest an ia fiinţă ,,Grădiniţa de Copii’’ cu 3 posturi din care 2 pe lângă şcoală şi unul la GAC ,,Drum Nou’’ Darabani, cu un număr total de 90 de copii preşcolari;
1950 – Se inaugurează noul local de şcoală cu 8 săli de clasă, parţial terminat;
1955 – 1956 – Se generalizează învăţământul de 7 clase şi la Darabani;
1956 – Încetează cursurile de alfabetizare, comuniştii declarând că analfabetismul a fost lichidat, deşi mulţi analfabeţi aveau diplomă de 4 clase;
1957 – Prin Ordin al Ministrului Învăţământului (deoarece Darabanii era centru de raion), se înfiinţează ,,Şcoala Medie Mixtă Darabani cu clasele VIII – XI‘’, devenită ulterior Liceul Teoretic Darabani, azi Grupul Şcolar Darabani, primul ei director fiind Duzinschi Neculae(1957 – 1958);

 
1960 – Se înfiinţează Şcoala de şapte ani Lişmăniţa. Este dat în folosinţă noul local de şcoală din satul Eşanca;
1962 – Este dat în folosinţă noul local al şcolii din Corneşti;
1964 – Se construieşte Corpul A al Şcolii nr. 1 Darabani. Şcoala Medie Darabani primeşte numele de Liceul Darabani, devenit ulterior Liceul Teoretic;
1968 – Darabani devine oraş. Se construieşte în faţa Casei Balş o nouă clădire unde se mută Liceul, actualmente Corpul B al Grupului Şcolar Darabani;
1970 – Liceul Teoretic Darabani devine instituţie de sine stătătoare şi se separă de Şcoala nr. 1 cu clasele I – VIII;
1972 – Se dă în folosinţă un nou corp de şcoală din cărămidă în satul Bajura;
1972 – 1977 – Liceul Teoretic Darabani primeşte şi poartă numele de Liceul de Cultură Generală Darabani;
1978 – Apar atelierele şcolare şi subordonarea liceului faţă de unele întreprinderi economice, cel din Darabani fiind subordonat Întreprinderii ,,Electrocontact‘,’ din Botoşani care producea echipament electric;
1981 – Se construieşte noua clădire a Liceului Darabani, odată cu Sala de Sport care are la parter şi Atelierele Şcolare;
1990 – Se revine la numele de Liceul Teoretic Darabani;
1995 – Liceul Teoretic Darabani devine Grupul Şcolar Darabani, având incluse şi clasele I-VIII, precum şi o Şcoală de Arte şi Meserii(Ş.A.M.);
2001 iunie 10 – Şcoala Generală din Darabani primeşte numele academicianului Leon Dănăilă, fiind numită ,, Şcoala cu clasele I-VIII Leon Dănăilă‘’;
2003 – 2004 – Se construieşte o nouă Sală de Sport modernă în curtea Şcolii "Leon Dănăilă";
2006 septembrie 1 – Şcoala "Leon Dănăilă" redevine şcoală coordonatoare. În anii 2006 – 2007 se construieşte localul şcolii de pe strada T. Vladimirescu, în locul şcolii vechi care a fost demolată;
2007 septembrie 1 – Se construieşte o nouă clădire şcolară la Corneşti şi se dă în folosinţă noile corpuri de şcoală din Lişmăniţa şi Teioasa.(Haha Dumitru Voicăuţi) 


                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                            11:53 pm Luni, 28 Februarie, 2011

Postarea comentariilor presupune implicit crearea unui cont de facebook. Sunt interzise postarile multiple ale aceluiasi mesaj (spam) si orice forma de reclama in cadrul comentariilor. Nu sunt permise mesajele cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene si injuriile. Va rugam nu deviati de la subiect, nu lansati atacuri la persoana autorului (autorilor) articolelor sau injurii la adresa cititorilor care comenteaza. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale, precum si cele care contin amenintari sau violeaza intimitatea si viata privata a cuiva. Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie. Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a radia comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site. Publicatia Darabaneni.ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Adauga un comentariu

Poza saptamanii

Tema celei de-a 8-a ediții a festivalului Zilele Nordului este cea a redefinirii continue.

Sondaj
Vă vaccinați împotriva coronavirusului?

   
   
   
   

Slideshow
Stiri nationale si internationale
Clipul saptamanii
Toate drepturile rezervate | Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site(fotografii sau texte) se pedepseste conform legilor in vigoare