Vremea
Calendar Ortodox
Carte de Oaspeti

Daca doriti sa va spuneti parerea despre acest site, despre continutul sau, sau despre un subiect care va preocupa, nu ezitati sa ne lasati un mesaj in cartea de oaspeti!


Editorial
În 17 iulie Darabaneni.ro a împlinit 9 ani cu bune şi cu rele. Orice drum are un început, dar şi un sfârşit. Dumnevoastră, cititorii, dar mai ales Dumnezeu ne va îndruma calea în continuare. Tânăr și entuziast fiind, ai putere... Darabaneni.ro…Cui mai folosesc astăzi?
" href="social/6-ani-de-darabaneni-roa-cui-mai-folosesc-astazi/">continuare
Horoscop
 

Istoria localităţii Darabani, în date între 1900-1945

1900 - Este înfiinţată Epitropia Izraelită din Târgul Darabani. 1901 - Pentru anul şcolar 1901/1902, în satul Bajura rămân neânscrişi la şcoală un număr de 98 de elevi. Tot în acest an, judeţul Dorohoi cumpără casele lui Ioan Teodoreanu din Darabani, în vederea înfiinţării unui spital.

1902 - Comuna Darabani cumpără casele lui D . Georgescu ( fost preot ), pe al căror loc urma să se clădească un local de şcoală.
1903 - În acest an, rămân neânscrişi la şcoala din Darabani un număr de 265 de elevi, rata analfabetismului fiind ridicată.
1904 - Comuna Darabani face parte din Plasa Darabani, împreună cu comunele Hudeştii Mari, Ibăneşti şi Suharau.
1905 - La Darabani se stabileşte reşedinta Companiei a 10-a din Regimentul nr. 29 Dragoş din Dorohoi, al cărui patron este Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 dec. 1907 - Se înfiinţează la Darabani un atelier de ţesătorie (înv. Aglaia Postolache) şi olărie cu 7 întreprinzători şi 4 lucrători pe zi. - Începe marea răscoală ţărănească împotriva arendaşilor evrei, fraţii Fischer, la Darabani fiind mari mişcări, la un moment dat adunându-se în jur de 4.000 de ţărani răsculaţi în târg.
1909 - Este înfiinţată Judecătoria Darabani, sub numele de ,, Judecătoria de Pace Darabani ‘’, având sediul într-o casă particulară.


1910 - Din fondurile comunei Darabani, se repară biserica Sf. Nicolae – Balş. – Se naşte la Darabani viitorul poet şi om de cultură evreu de origine română pe nume Sami Weinstein – Boiangiu, care îşi va lua pseudonimul de A. EBION.
1911 - La 28 martie 1911, este ales primar la Darabani, avocatul Remus Bălănescu, viitor senator şi deputat . 2 iunie - Casa Rurală cumpără de la Ion Frank moşia Darabani, compusă din trupurile Darabani, Podriga, Ciorbeşti şi Catinca (Grozava), în suprafaţă de 5.092 ha. – Începând cu acest an, este desfiinţată plasa Darabani, comuna Darabani făcând parte din plasa Lascăr.
1912 - La recensământul din acest an, se constată la Darabani existenţa unei bănci populare, 3 obştii săteşti, 2 mori cu benzină, 1 fabrici, 1 moaşă comunală, 1 agent sanitar, 1 spital, 1 judecătorie, 2 medici de plasă, 1 farmacie, 1 post telephonic şi 8 cârciumi, târgul săptămânal fiind stabilit duminica. 
1913 oct. 15 - Institutorul de la şcoala din Darabani, Vasile Axinte este numit revizor şcolar cl. II-a, la revizia judeţului Dorohoi. – Mor în timpul intervenţiei din Bulgaria 4 militari din comuna Darabani, în cinstea cărora este ridicat ulterior monumentul sub formă de cruce din părculeţ.
1914 - La această dată, în comuna Darabani existau un număr de 816 ştiutori de carte, toţi fiind bărbaţi.
1915 - În acest an la Darabani, marii proprietari de terenuri sunt Casa Rurală    ( 5.719 ha), Adina R. Brătianu ( 990 ha) şi Ghe. Gheorghiu ( 237 ha).
1916 - România intră în Primul Război Mondial, din oraşele ocupate de germani ( Câmpina ) se refugiază la Darabani preotul Mihai Martinescu, devenind confesorul Spitalului Militar din zonă, în condiţii de tifos exantematic. – Trupele ţariste atinse de bolshevism, incendiază satul Bajura, partea din deal.
1917 - Prin decret regal, se dizolvă Consiliul Comunal Darabani. Este anul în care mor pe front cei mai mulţi militari din comuna Darabani.
1918 -  Participanţi la razboi sunt şi cadrele didactice din comună, între care căpitanul Hadârcă C-tin, locotenentul I Duzinschi şi soldatul Ghe. Vornicescu. Se face bilanţul soldaţilor din comună morţi în Primul Război Mondial : 96 de ostaşi din Darabani în frunte cu căpitanul Caldare Octav, 55 din Bajura şi 45 din Teioasa şi-au pierdut viaţa pe front, pentru reântregirea neamului.

 

1919 ian. 29 - Demarează lucrările pentru împroprietărirea ţăranilor promisă de regale Ferdinand, Casa Rurală pierzând 2.355 ha expropriate şi împărţite.
1920 ian. 15 - Consiliul Comunal Darabani demisionează în grup. – Se întorc din război ultimii trei combatanţi. – Pentru comuna Darabani se aprobă ca 17 foşti luptători din război să poarte medalia ,, Victoria ‘’.
1921 febr. 15 - Comuna Darabani figurează în evidenţa statistică cu 1.588 capi de familie şi cu 3.572 vite mari.
1922 - Din acest an, comuna Conceşti trece la comuna Darabani, până la 1 aprilie 1956, când va redeveni din nou centru de comună.
1924 – Recensământul din acest an consemnează un număr de 16 invalizi de război. – În acest an, personalul Primăriei Darabani este format din 5 salariaţi. – mai 09 – Arde partea din vale a satului Bajura.
1925 - Este ales ,, Cetăţean de onoare ‘’ al localităţii Darabani, Ştefan Lascăr, prefect al judeţului Dorohoi născut la Darabani, fiul lui Vasile Lascăr. – Şef al    ,, Partidului Poporului ‘’ ( averescanii ) la Darabani este Nicolae Dăncilă.
1926 - Sunt aleşi la Darabani consilierii comunali în număr de 12 permanenţi şi 3 supleanţi, din rândul PNL şi Partidului Poporului ( averescanii ).
1929 - Comuna urbană Darabani cu satele Bajura, Conceşti, Corneşti, Ieşanca şi Teioasa fac parte din plasa Herţa.(În fotografia de mai jos, Şcoală de Meserii din  Darabani  în anul 1927)

1930 martie 14 - Consiliul local Comunal Darabani este instalat în urma alegerilor care au avut loc, dar la 23 iulie 1931 este dizolvat. – În acest an, preoţii existenţi pe raza comunei sunt Aristide C. Cucu la Darabani, Grigorie Baz la Bajura şi Teioasa, iar la Conceşti postul este vacant.
1931 aug. 1 - Apare la Darabani primul numar din revista ,, Haschachar ‘’ a comunităţii izraelite din localitate, de fapt prima, revistă de cultură a localităţii, revista coordonată de către poetul având pseudonimul A. Ebion. În acest an, în localitate existau 5 mori mecanice sistem ,, Grosler ‘’.  Sunt alesi prin vot, 3 membri din Darabani, pentru Camera Agricolă de la Dorohoi. 
1932 - În urma alegerilor, se constituie Consiliul Comunal Darabani, primar fiind ales avocatul Remus Bălănescu, ajutor de primar Dragotă I. Toader, consiliul fiind format în majoritate din consilieri liberali.                                                                              1934 iulie 25 - Este aprobată prin M. Of., prima stemă a localităţii Darabani, în planul de sus fiind stilizată o bovină, iar în cel de jos un dorobanţ.
1937 - Sub îndrumarea avocatului Emil Costeanu este sărbătorit ,, Centenarul Târgului Darabani ‘’, prilej cu care, regele Carol al II-lea trimite o telegramă. – Se naşte la Darabani viitorul poet şi traducător evreu pe nume Shimon Haran.
1938 - Populaţia comunei Darabani este de 12.073 locuitori, din care 9.842 români şi 2.231 evrei. Aici era inclusă şi fosta comună Conceşti.
1939 dec. 07 - Cantine şcolare funcţionează la şcoala de băieţi şi la cea de fete din Darabani, precum şi la cele mixte din Bajura, Corneşti, Conceşti şi Teioasa. – În anii 1938/39, şcolile din Darabani au încadrate un număr de 10 cadre didactice calificate ( 5 la şcoala de băieţi şi 5 la cea de fete ), iar în satele componente mai sunt un număr de 15 cadre calificate. – Trece prin Darabani o coloană de refugiaţi civili polonezi, fugiţi din calea nemţilor şi ruşilor.
1940 - Începe concentrarea bărbaţilor din comună care vor participa la cel de-Al Doilea Război Mondial. – Ruşii ocupă Basarabia, un mare număr de basarabeni refugiindu-se la Darabani unde aveau rude. – Populaţia se aprovizionează masiv cu sare, petrol lampant, chibrituri şi alte produse de strictă necesitate.
1941 iunie 22 - Începe cel de-AL Doilea Război Mondial, populaţia din Darabani fiind evacuată la Plopeni – Dorohoi. – Ruşii distrug cupola bisericii din Bajura prin bombardament de artilerie, fiind afectate şi un număr de case din Darabani şi Bajura unde a ars în întregime casa văduvei Jalbă Anghelina. – Cade pe front în primele ore ale atacului, soldatul Mihai Dascălu din Bajura. – Începe deportarea evreilor din comună în Transinistria.(În fotografia de mai sus, militari din divizia I blindată, în iunie 1941. Primul din stg. jos, sergentul Hriţcu Alexandru din Bajura, decorat ulterior cu "virtutea militară"                                                                                              1942 - În plin război, este verificată activitatea Primăriei Darabani, unde se constată grave nereguli. – Căminele Culturale existente în comuna Darabani sunt ,, Lumina ‘’ (Darabani), ,, Unirea’’ (Corneşti), ,, Pr. Gh. Hadârcă “(Bajura) şi ‘’ Înfrăţirea ( Teioasa ). – I.P.S. Mitropolit Irineu face o vizită în parohiile din Darabani. – Printr-o Decizie a Consiliului de Miniştri se declară trecute în patrimonial Centrului Naţional de Românizare un număr de 8 imobile, proprietatea comunităţii evreieşti.
1943 - Tot mai multe telegrame anunţă moartea tinerilor din comuna pe frontul de răsărit.


1944 - Vin ruşii ! Administraţia locală se retrage în sudul ţării, arhivele Primăriei Darabani ard în gara Iţcani, în trenul bombardat de ruşi, primarul I. Cusin fuge si nu se mai întoarce. – aprilie 02 – Ruşii intră în Darabani venind dinspre Rădăuţi Prut, pe un timp de viscol. - aprilie 09 – Este format Consiliul Comunal Darabani în frunte cu primarul Ghe. Grozavu. – Ruşii ca trupe de ocupaţie, rechiziţionează o mare cantitate de produse şi alimente pe care le plătesc cu ,, Bani de Zonă ‘’, bancnote fără acoperire numite ,, Comandamentul Armatei Roşii ‘’. – octombrie 18 – În satul Bajura este creat un ,, Comitet Ţărănesc ‘’, pentru administrarea bunurilor părăsite. – Ruşii împuşcă un om aflat la moara de lângă actuala piaţă agroalimentară a oraşului, pentru a-i fura calul.
1945 - Prefect al judeţului Dorohoi este numit comunistul Alexandru Faliboga, iar primar la Darabani este Ghe. Grozavu care va fi destituit la 13 decembrie 1945, în locul lui fiind numit Ilie Hrimiuc.

(Haha Dumitru-Voicăuţi)                                                                                        1:59 pm Sambata, 28 August, 2010

6 Comentarii la “Istoria localităţii Darabani, în date între 1900-1945 ”

 1. Dan Ilcu spune:

  Haha Dumitru o adevarata enciclopedie vie a zonei ,e o placere sa stai de vorba cu dumnealui . Sa ne traiesti nea Mitica!

 2. ana spune:

  as fi interesata sa citesc si dupa 1945 (perioada foametei ) daca se poate.

 3. Marticiuc Anca spune:

  am inteles ca dl Haha Dumitru-Voicauti a si scris o lucrare despre Darabani. Unde as putea sa gasesc aceasta lucrare?

 4. iordachi clemansa spune:

  mitica colegul meu de liceu,felicitari,iti cunosc pasiunea din liceu,felicitari

 5. iordachi clemansa spune:

  mitica colegul meu de liceu,felicitari,iti cunosc pasiunea din liceu,felicitari

 6. clemansa spune:

  te felicit si pentru obiectele adunate de-a lungul anilor,poate reusesti sa le expui intr-un muzeu la Darabani.

 7. Postarea comentariilor presupune implicit crearea unui cont de facebook. Sunt interzise postarile multiple ale aceluiasi mesaj (spam) si orice forma de reclama in cadrul comentariilor. Nu sunt permise mesajele cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene si injuriile. Va rugam nu deviati de la subiect, nu lansati atacuri la persoana autorului (autorilor) articolelor sau injurii la adresa cititorilor care comenteaza. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale, precum si cele care contin amenintari sau violeaza intimitatea si viata privata a cuiva. Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie. Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a radia comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site. Publicatia Darabaneni.ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


  Adauga un comentariu

Poza saptamanii

Tema celei de-a 8-a ediții a festivalului Zilele Nordului este cea a redefinirii continue.

Sondaj
Vă vaccinați împotriva coronavirusului?

   
   
   
   

Slideshow
Stiri nationale si internationale
Clipul saptamanii
Toate drepturile rezervate | Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site(fotografii sau texte) se pedepseste conform legilor in vigoare