Vremea
Calendar Ortodox
Carte de Oaspeti

Daca doriti sa va spuneti parerea despre acest site, despre continutul sau, sau despre un subiect care va preocupa, nu ezitati sa ne lasati un mesaj in cartea de oaspeti!


Editorial
În 17 iulie Darabaneni.ro a împlinit 11 ani cu bune şi cu rele. Orice drum are un început, dar şi un sfârşit. Dumnevoastră, cititorii, dar mai ales Dumnezeu ne va îndruma calea în continuare. Tânăr și entuziast fiind, ai p... Darabaneni.ro…Cui mai folosesc astăzi?
" href="social/6-ani-de-darabaneni-roa-cui-mai-folosesc-astazi/">continuare
Horoscop
 

Protosinghel Serafim Grigoras: "Sa facem rai din locasurile noastre"Serafim Grigoras este din 1990 până în prezent protosinghel la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. A intrat în monahism în anul 1987 la Mănăstirea Putna. Originar din Eşanca (Darabani) este unul din ctitorii Mănăstirii Sfânta Treime din localitatea locală. 

Preacucernice Părinte Serafim, în primul rând vă mulţumim că aţi acceptat să povestiţi o parte din viaţa dumneavoastră şi să oferiţi un cuvânt de învăţătură acum, înaintea Sărbătorilor Pascale, cititorilor publicaţiei Darabaneni.ro.

Vă mulţumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiţi, ca prin intermediul acestei publicaţii, să fim împreună în această perioadă încărcată, într-adevăr, de profunde semnificaţii religioase.

În aceste zile se încheie Postul Mare, al Sfintelor Paşti şi începe Săptămâna Patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, patimi pe care Fiul lui Dumnezeu şi le-a asumat liber, pentru a ne ispăşi pe noi de întunericul iadului şi a îngropa păcatele omenirii, dăruindu-ne lumina şi viaţa veşnică. Sfintele Evanghelii din post ca şi cele din Triod ne-au îndemnat la spovadă. Predicile din aceste duminici ne-au explicat necesitatea Pocăinţei. Creştinilor, le-a rămas, aşadar, doar dispoziţia sufletească de a urma îndemnurile şi învăţătura lui Iisus. 
Îndemn aşadar, cititorii publicaţiei dumneavoastră, să-şi spele sufletele în baia sfintei Spovezi pentru a reuşi, curăţiţi astfel, să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului “că numai astfel vom avea viaţă în noi.” Prin această viaţă, vom primi în inimile noastre lumina sfintei Învieri.

În săptămâna aceasta se prefigurează comemorarea Patimilor lui Iisus şi jertfa Sa pe altarul mântuirii. În seara cea de Taină, din Joia Mare, se cuvine să fim prezenţi cu toţii în Biserică pentru a asculta, cu evlavie, procesul Domnului Nostru Iisus Hristos, istorisit de către cei patru evanghelişti în cele 12 Evanghelii. Şi să ne rugăm, împreună cu Iisus, care s-a rugat nu numai pentru ucenicii pe care i-a ales, ci pentru întreg neamul creştinesc, câştigat prin Jertfa sa. În acest timp, când Biserica împreună cu Iisus şi cu întreg corul îngeresc fac rugăciuni pentru noi, nu avem voie, ca noi să facem alte lucruri. Oare, putem să ne simţim împliniţi, făcând altceva în timpul când, Mielul lui Dumnezeu, însetat de oboseala şi urcarea Golgotei sub greutatea crucii, plin de sânge, cere apă?

Iar în Vinerea Mare, să nu ne alăturăm celui care-i străpung mâinile cu piroane şi-i apasă cununa de spini pe frunte. Nu putem deci să lipsim în seara Prohodului, de la rugăciunile, cele împreună făcute, cu Maica Domnului, femeile îndurerate şi ucenicul iubit ca să-i aline lui Iisus durerile morţii. Să nu fim noi ucenicul ce i-a dat ultima sărutare, să nu ne lepădăm şi să nu-l părăsim. Prin rugăciunile noastre, să-L ajutăm să-şi ducă crucea. Să-i fim alături în agonia premergătoare crucificării, pentru a putea trăi astfel, cu lacrimi de bucurie, glorioasa Înviere a Fiului lui Dumnezeu.

Preot la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Plecat din mijlocul nostru, în prezent, sunteţi preot protosinghel la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre începutul vieţii monahale. 

Am plecat din Eşanca, în anul 1987, la Mănăstirea Putna, având binecuvântarea părintelui Babula Dumitru, fost preot paroh la Biserica Sf. Nicolae, Darabani. Dumnezeu mi-a rânduit să cunosc şi să fiu povăţuit pe acest drum de părinţi vrednici de pomenire, precum Arhim. Iachint, fost stareţ al Mănăstirii Putna, Arhim. Ilie Cleopa, de la Mănăstirea Sihăstria, Ieroschim. Chesarie, de la Mănăstirea Putna. Dar cel care m-a crescut şi format în spiritul duhovniciei, încă de la vârsta de 15 ani, şi căruia îi datorez foarte multă recunoştinţă, este Prea Sfinţitul Calinic Botoşăneanul, spre care gândul meu se îndreaptă mereu cu recunoştinţă şi căruia îi mulţumesc în mod deosebit. Într-adevăr, din anul 1990 sunt preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Cum vedeaţi Darabanii, locurile natale, oamenii, când aţi plecat pe drumul slujirii lui Dumnezeu şi cum le revedeţi acum, când vă întoarceţi aici ca monah?

Când alegi binecuvântata cale a monahismului, alegi ca nimic din această lume să nu mai faci pentru tine. Nu este uşor, dar străduinţa este una din preocupările de căpătâi ale monahului. Cu fiecare clipă, cu fiecare pas, monahul încearcă să concretizeze acest lucru. Pentru el viaţa de dincolo este o certitudine, îngerii, sfinţii sunt prezenţe fizice, nu un rod al imaginaţiei. Ei ni se alătură, mai ales când faptele noastre, alături de întreaga noastră viaţă, le punem în slujba lui Dumnezeu. Pe meleagurile natale, mă întorc, desigur, de fiecare dată, cu multă emoţie. Mă bucură de fiecare dată simplitatea semenilor, dragostea lor pentru Dumnezeu, pe care se străduiesc să o păstreze neştirbită, în pofida vremurilor pe care şi ei le traversează, împreună cu întreaga noastră societate contemporană. 

"Mănăstirea Eşanca este rodul rugăciunii localnicilor...Eu personal nu am făcut nimic!"
 
Aţi binecuvântat locurile natale şi oamenii din zonă cu o Mănăstire, cum aţi reuşit a vă antrena dorinţa şi efortul pentru a edifica acest monument care să întărească spiritualitatea locurilor?

Mănăstirea de la Eşanca este înainte de toate binecuvântarea lui Dumnezeu, rod al rugăciunii localnicilor, primite şi purtate către Tatăl, de către sfinţii protectori ai acestui sfânt locaş, Sfântul Serafim de Sarov şi sfânta Cuvioasa Paraschiva. Eu personal nu am făcut nimic! Este o ctitorie a credincioşilor, a oamenilor de bine, rugători care şi-au unit puterile pentru a aduce pe aceste meleaguri o oază a Luminii dumnezeieşti, spre mântuirea lor şi a noastră, a tuturor. 
Pe cei care doresc să afle mai multe despre acest „colţ de rai”, îi invităm să viziteze sfântul locaş, spre a-şi umple sufletele cu bucuria acestui loc peste care Dumnezeu şi-a revărsat iubirea din belşug.Vremurile pe care le trăim ne transformă pe cei mai mulţi dintre noi în prizonierii unei vieţi de consum, în care materialul ne dictează principiile şi valorile. În ce măsură credeţi că nivelul de trai şi relaţiile economico-sociale afectează profunzimea credinţei locuitorilor din zona Darabani?

Consider că locuitorii Darabanilor sunt afectaţi sau impulsionaţi în aceeaşi măsură cu toţi locuitorii acestei ţări, şi nu numai, de consecinţele specifice fiecărei perioade pe care o traversează istoria. Într-adevăr, lumea contemporană este marcată de o sumă de tendinţe ideologice care au ca rezultat consolidarea unei societăţi de consum. Într-adevăr, ideologia confiscă şi distorsionează sensul profund al vieţii. Iar prin aceasta asistăm la o omorâre a vieţii şi la înlocuirea acesteia cu surogate de existenţă, uşor de accesat într-o societate înţeleasă ca o uriaşă piaţă de consum. Din păcate, în această situaţie, lumea devine un imens cimitir, chiar dacă acesta ni se prezintă ca fiind împodobit, strălucitor, în mod artificial.

Descentrarea lumii din relaţia ei firească cu Dumnezeul cel viu produce pierderea reperelor şi ancorarea în fantasme amăgitoare. Absenţa reperelor valorice determină o acută lipsă de sens, iar aundarea în acest plictis şi căutarea obsedată de împlinire prin consum, blochează întâlnirea cu viaţa. Se ajunge,  astfel, la o moarte spirituală. O societate de consum bazată pe dorinţa de câştig, pe exacerbarea poftelor, pe realizarea de nevoi artificiale este cadrul dezvoltării morţii spirituale trăite la nivel personal şi colectiv. Moartea este percepută ca un adversar care poate fi biruit prin ignorare. Ea există, cel mult, ca realitate pentru celălalt, niciodată pentru sine sau pentru cei apropiaţi.

De ce procedăm astfel? Pentru că moartea ne poate aduce aminte de deşertăciunea falselor idealuri şi proiecte cu care suntem amăgiţi. Acceptarea morţii şi depăşirea ei prin logica Învierii presupune îndrăzneala credinţei. Or, omul contemporan, învăţat să creadă că totul este aici şi acum, percepe moartea ca o absenţă. El rămâne prizonierul proiectelor imediate, cu aşteptări doar în existenţa prezentă. Cu greu îşi poate imagina idealuri dincolo de lumea prezentă care să-1 motiveze într-o atitudine cu deschidere spre veşnicie.
 
Cum se reaşează Biserica Ortodoxă în viaţa cetăţii, în noile condiţii ale globalizării şi europenizării?

Iisus Hristos spune foarte clar: "Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie" (Matei 16, 24)
Omul care îşi încadrează existenţa într-o perspectivă a Tradiţiei nu mai resimte eşecul ca fiind ceva brutal şi zguduitor. El face parte din realitatea existenţei prezente care culminează cu moartea trăită ca trecere spre cele veşnice. Multe religii ale lumii, prin tot felul de ritualuri, inclusiv de iniţiere au încercat să îndepărteze teama de moarte, să-i pătrundă misterul. Creştinismul nu presupune doar înlăturarea fricii de moarte, ci şi biruinţa definitivă asupra ei şi mărturisirea plinătăţii Vieţii. Iar Hristos este această Viaţă, asta ne învaţă Biserica Ortodoxă. 

Experienţa creştină ne ajută să identificăm rostul profund al suferinţei în iconomia divină prin asumarea Crucii. Suferinţa este transfigurată prin taina Crucii şi asumarea ei conduce la împărtăşirea biruinţei Vieţii. Răbdarea trăită în suferinţă consolidează încrederea în Dumnezeu, depăşindu-se astfel autosuficienţa şi aroganţa încrederii exclusive în puterea lumească.
Omul duhovnicesc angajat cu seriozitate şi consecvenţă în dobândirea împărăţiei lui Dumnezeu va avea de înfruntat multe necazuri şi încercări în această lume. Însă toate aceste suferinţe nu pot fi suportul unei atitudini pesimiste sau fataliste, ci contextul în care poate fi exersată încrederea în împărtăşirea la biruinţa dobândită deja de Hristos. Mântuitorul ne spune foarte clar: "în lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi: eu am biruit lumea" (Ioan 16, 33). 

Mai avem câteva zile din Postul Mare. Ne pregătim cu emoţie pentru întâmpinarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În ce măsură credeţi că aceste momente deosebite pentru întreaga Ortodoxie mai reprezintă o legătură între dărăbănenii plecaţi pe meleaguri străine şi localitatea de baştină?

De când avem posibilitatea de a călători în străinătate şi mulţi dintre semenii noştri au ales să muncească acolo pentru a oferi celor dragi condiţii mai bune de viaţă, experienţa a demonstrat că sărbătorile, în general, Naşterea Domnului şi Învierea Sa – în mod special – constituie motive puternice pentru ca familiile să se reunească, păstrând astfel vie legătura de care pomeneaţi. Dumnezeu lucrează în cele mai nebănuite moduri, înlesnind dragostea între noi. 

Vă rugăm să lăsaţi un mesaj pentru locuitorii zonei Darabanilor, pentru cititorii publicaţiei noastre.

Iubiţi fraţi, vă îndemn să rămânem împreună în dragostea lui Hristos, cum spunea şi vrednicul de  pomenire, Părintele Cleopa. Să ne iubim unii pe alţii, să ne ajutăm pe drumul spre mântuire şi să ne rugăm unii pentru alţii! Să nu uităm niciodată că oricâtă ştiinţă am avea, oricâtă avere şi cinste lumească, oricât ne-am ruga şi oricât ne-am nevoi, nu ne putem mântui dacă nu avem iubire unii pentru alţii, dacă nu ne iertăm atunci când ne greşim unii altora, cu sau fără voie. Altfel, este în zadar toată osteneala şi nădejdea noastră. Să ne silim, fiecare după puterile noastre, dar având cu darul lui Dumnezeu, să căutăm şi să ne menţinem pe calea mântuirii.

Suntem conştienţi că nimic nu este mai uşor, decât a învăţa pe alţii şi nimic nu este mai greu, decât a face noi înşine, ceea ce-i învăţăm pe alţii. Să avem convingerea ca în toată clipa putem să-l supărăm pe Dumnezeu. Fără această smerenie din inima nu ne putem mântui. Să ne facem rai din locaşurile noastre, prin dragostea pe care o purtăm faţă de semeni. Astfel vom avea pace în suflete! Să păzim cu sfinţenie învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi poruncile date nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să-i fim alături pe drumul Crucii pentru ca tot alături să-i fim şi în Lumina sfântă a Învierii. (interviu realizat de Alexandru D. Aioanei)
 2:08 pm , 08 Aprilie, 2012

22 Comentarii la “Protosinghel Serafim Grigoras: "Sa facem rai din locasurile noastre"”

 1. _ghost_ spune:

  Mi-am pierdut cateva minute din viata citind prostia asta. Daca ma gandesc mai bine nu a fost o pierdere de timp. De acum incolo nu o sa mai dau click pe articole scrise de domnul Alexandru D. Aioanei, om foarte limitat din punctul meu de vedere, nu mai spun indoctrinat politic si religios. P.S. Acest comentariu nu se vrea a fi un atac la persoana, este doar o opinie, iar singurul motiv pentru care a fost apasat butonul "Adauga comentariu" este pentru a vedea daca se respecta sau nu libertatea de exprimare pe aceasta publicatie.

 2. Raluca spune:

  Niste acuze superficiale lipsite de argumente.....

 3. Madalina spune:

  Bravo Alex!! Nu lua in seama comentariile ,,nefavorabile"! Cine te cunoaste cu adevarat stie ce fel de persoana esti si de ce lucruri marete esti in stare. Tine-o tot asa!! >:D<

 4. darabaneanu spune:

  unui monah i te adresezi cu ,, preacuvioase parinte,, iar unui preot de mir cu ,, preacucernice,,

 5. danut spune:

  e vinerea mare si ar trebui sa fim toti calauziti de feeria invierii domnului HRISTOS, dar as avea o intrebare oare toti banii din brutaria din darabani a bisericii sf ,constantin si elena unde se duk?asa o curiozitate chiar cei avizati ar trebui cat de cat sa se justifice ,nu de alta dar prea pozeaza in sfinti cu scuzele de rigoare va doresc la toti darabaneni ,,,,,,,,,,,,,sarbatori pascale cu bine

 6. Psychic spune:

  Să recunoaştem, prima poză face tot articolul. Parcă e dintr-un film de prost gust. Şi nu seamănă deloc cu un preot smerit şi etc. That pic just made my day.

 7. Brutar spune:

  Danut . Apartamente , Vile, Case, Constructii Civile . Terenuri , Paduri .... Oricum sunt si salarii adevarate la brutarie C&E de 350 - 400 lei cel mult. Va doresc Paste Fericit.

 8. Ari.S(t)OCRATE spune:

  Pacat ca tocmai slujitorii bisericii, prin comportamentul lor apropiat de al politicienilor ( minciuna, imbogatire pe spinarea noastra ) sunt cei care ii fac pe enoriasi sa se indeparteze de biserica. Ca sa continui intrebarea lui danut de la 5 banii care se strang cu ocazia diverselor evenimente ( Intaiul, Pastele Craciunul, Acatistele, nunti, botezuri, inmormantari, etc. ) unde se duc?

 9. Adrian spune:

  Un interviu cam succint şi mult prea pompos pentru enoriaşii de rând. Ne-am fi aşteptat să auzim despre marii preoţi Tartacan Nicolae şi Arnăutu Zaharia, două caractere extraordinare şi două repere ortodoxe de o înaltă ţinută morală pentru dărăbăneni, care au ţinut aprinsă flacăra ortodoxiei în micuţul nostru târg în vremuri extrem de tulburi şi care au fost uitaţi pe nedrept, ne-am fi aşteptat de asemenea să auzim despre celebrul părinte de la Eşanca, care iarna venea pe jos de la Eşanca la Cuza-Vodă şi care a avut o carieră demnă de un film artistic, să auzim mai multe informaţii despre părintele Babula care a avut o trecere scurtă prin Darabani, dar care a lăsat o impresie extrem de puternică celor din jur şi despre care nu mai ştim nimic, să auzim despre cum erau Sărbătorile Pascale în bisericuţa de lemn din Eşanca şi cum se văd ele acum din Palatul Mitropolitan din Iaşi, să auzim despre oamenii locurilor , mulţi dintre ei desprinşi parcă din Moromeţii lui Preda, despre dascălii locului... Nu s-a pomenit nimic. Un lucru este însă cert: zona noastră ducea lipsă de o mănăstire, iar apariţia Mănăstirii de la Eşanca este un lucru extraordinar de benefic- spiritual- pentru zona noastră. Mulţumesc frumos.

 10. legolas spune:

  In primul rand daca esti crestin ortodox, cu adevarat, cand te duci la biserica (pt. orce motiv), nu te duci sa vezi ce face preotul, dascalul sau palmarul, TE DUCI SA TE CAIESTI/ROGI PENTRU SUFLETELUL TAU. Cine poate afirma ca este sfant si fara prihana? Numai Dumnezeu stie si cunoaste asezarea fiecarui suflet. De ce sa ne facem noi judecatori inainte de vreme ? (Matei, 7, 1-2; Luca, 6, 27; Rom., 14, 10-13; Iacov, 3, 1; 5, 9). Validitatea Tainelor nu depinde de vrednicia preotului, ci de darul Sfantului Duh pe care l-a primit el prin Taina Hirotoniei (preotiei) (I Tim., 4, 14; II Tim., 1, 6) Pentru Ari.S(t)OCRATE: Preotii nu iau plata aceasta pentru darul pe care il au sau pe care il impartasesc, ci pentru munca lor. “Caci vrednic este lucratorul de plata sa” (Luca, 10, 4-7; Matei, 10, 9-14). Marele apostol Pavel zice in aceasta privinta: “Cine slujeste vreodata in oaste pe cheltuiala lui? Cine sadeste vie si nu mananca din roada ei? Sau cine paste turma si nu bea din laptele turmei? Nu dupa om spun eu acestea. Nu si legea zice asa? Caci in legea lui Moise este Scris: “sa nu legi gura boului care treiera”. Oare de boi se ingrijeste Dumnezeu? Sau in adevar pentru noi zice? Caci pentru noi s-a scris: Cel ce ara trebuie sa are cu nadejde, si cel ce treiera trebuie sa treiere cu nadejdea ca la treieris va avea parte de roade… Au nu stiti ca cei ce lucreaza cele sfinte mananca din prinoasele templului si cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot asa a randuit si Domnul pentru cei ce propovaduiesc Evanghelia, ca sa traiasca din Evanghelie” (I Cor., 9, 7-14, Deut., 25, 4). Iata deci ca intretinerea preotilor este un drept al acestora, oare nu este in conformitate si cu Testamentul Vechi, si cu porunca Mantuitorului. Si cum mai este o vorba: "cainele moare de drum lung si prostu de grija altuia". Adriane, asta e doar un inceput, cred ca cei ce se ocupa de sait sigur vor avea in vedere ceea ce zici, DAR SA TRAIM PREZENTUL CU AMINTIREA TRECUTULI IN SPERANTA UNUI VIITOR MAI BUN. HRISTOS A INVIAT!!!

 11. o alta parere spune:

  1.realizarile parintelui Serafim sunt colosal de mari pentru micul oras Darabani........spre deosebire de alti preoti care au alergat grabiti spre alte parohii mai spornice pr.Serafim a vrut un locas in satul lui natal pe care l-a infaptuit cu greutate si ambitie,este singura mare realizare pe care o are ORASUL DARABANI in ultimii 10 ani-manastirea Esanca-acolo lucreaza pe langa obstea calugareasca inca 4 oameni care-si hranesc familiile lucrand acolo 2.Mult discutata brutarie a parohiei sf.imparati face mult bine comunitatii Darabani-multe locuri de munca(cui nu-i place sa munceasca si sa steie la program este liber sa plece,dar eu stiu oameni care sunt angajati de ani buni la brutarie si sunt multumiti de salarii care sunt mai mari)......multi oameni necajiti de pe raza orasului Darabani mananca zilnic paine gratuita de la brutarie 3.Daca va plac banii preotului faceti-va preoti 4.Daca Biserica si preotii ei asa cum ii vede lumea au pus inaitea lumii aceste realizari, poate mici,dumneavoastra care comentati acid ce-ati facut demn de luat in seama?.....sau ce au facut politicienii nostri care au avut acces la fonduri,legi,oameni importanti,etc.

 12. legolas spune:

  asa este "o alta parere", cineva mi-a spus odata ca: "daca este de munca e bine", ciolanu la treaba, parintii nostri cum munceau odata in camp de ii treceau sudorile. Sund de acord si cu punctul 3, faceti-va domnilor preoti, daca aveti atata raca pe ei si o sa vedeti ce bine o duc preotii. De acord si cu punctul 4, cei care comenteaza atata pe seama bisericii, sa faca o retrospectiva istorica si sa vada unde au fost primele scoli, cine a facut primele spitale si azile, etc. Cei care comenteaza atata, sunt niste frustrati si niste lenesi, care neavand ce sa faca se leaga aiurea de persoane, institutii, etc. Da cum are romanu o vorba: CAINELE MOARE DE DRUM LUNG SI PROSTU DE GRIJA ALTUIA, asa ca sa ne vedem de treaba si sa lasam prosti in urma :))

 13. cristina spune:

  DUMNEZU nu coboara din DUHUL SFANT decat atunci cand omul ales de EL a trait mai intai o viata de regret de pocainta fata de pacatele sale , si mai ales cand acesta cu o inima smerita si sincera este in cautarea adevarului a iubirrii si a cunoasterii fata de EL si a iubirii fata de aproapele.

 14. cristina spune:

  NU VA INSELATI FRATILOR, NU SE POATE AJUNGE LA DUMNEZEU DECAT PRIN SANGELE VARSAT PE GOLGOTA al MANTUITORULUI IISUS HRISTOS, NU EXISTA ALT DRUM . NU VA INSELATI, DESCHIDETI-VA INIMILE!!!

 15. CRISTINA spune:

  ...Cate manastiri in tara aceasta , cate FAMILII distruse.!!!!

 16. alexandru spune:

  DA, INTR-ADEVAR ILIE S-A RUGAT LUI DUMNEZEU PENTRU PLOAIE DAR EL S-A RUGAT IN DUH SI ADEVAR,NU CHEMA MAI INTAI DUHURILE MORTILOR,DUHURILE DRACILOR....CINE CITESTE SA INTELEAGA!!

 17. alaxandru spune:

  Sa nu facem rugaciuni lungide occhii lumii ,ca fatarnicii carora daca fac rugaciuni lungi cred ca vor fi ascultati de Dumnezeu ,caci EL STIE MAI DINAINTE de ceea ce noi avem nevoie.Sa cautam MAI INTAIjertfele placute LUI si anume DREPTATEA ,MILA SI CREDINCIOSIA .Pe acestea le IUBESTE DUMNEZEU!!

 18. raluca spune:

  Despre cultura aceasta ortodoxa in care m-am nascut si eu din nefericire as avea ceva de spus faptul ca de viata aceasta pe care DUMNEZEU ne-a dat-o in dar noi trebuie sa ne bucuram din plin din ea, de tot ceEL ne-a dat pantru binele nostru pentru a putea trai multi ani pe acest pamant alaturi DE EL pentru a-L PUTEA PROSLAVI , EL nu doreste moartea pacatosului nici acum nici dupa moarte. Ceea ce vreau sa subliniezi este faptul ca nu trebuie sa ne izolam sa traim in afara acestei lumi pentru ca astfel NU VA FI POSIBIL SA-L MARTURISIM PE DUMNEZEU .Multumsc pentru rabdare.

 19. alexandru spune:

  ,,...Dar Duhul spune lamurit ca in vremurile din urma unii se vor lepada de credinta, ca sa se alipeasca de duhuri inselatoare si de invataturille dracilor, abatuti de fatarnicia unor oameni care vorbesc minciuni, ei OPRESC CASATORIA si intrebuintarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a facut ca sa fie luate cu multumiri de catre cei care cred si cunosc adevarul``.. 1 Timotei 4. A INTERZICE preotilor sa se casatoreasca nu este biblic , este o INVENTIE UMANA!!

 20. simona spune:

  ,, Caci oricine va vrea sa-si scape viata o va pierde dar oricine isi va pierde viata din pricina Mea si din pricina EVANGHELIEI, o va mantui``Marcu 8 . A te inchina si a-ti pierde viata din pricina altor ,, dumnezei,, care sant jos pe pamant sau sus in cer NU este adevarat , caci ,, Unul singur este mijlocitor intre Dumnezeu si om , OMUL IISUS HRISTOS,,.

 21. GETA TULCEA spune:

  AM ASCULTAT ACATISTUL CUVIOASEI PARASCHEVA DE PE YOUTUBE.ASTAZI DUPA CE AM VENIT DE LA BISERICA. NU ERAM IN FATA CALCULATORULUI DAR ASCULTAM CU ATENTIE. LA UN MOMENT DAT AUD ASCULTATI SFINTA EVANGHELIE DE LA IOAN CITIRE.ZIC MAI SA STAU IN GENUNCHI FARA SA MA UIT LA CALCULATOR. ATIT DE MULT M-A ZGUDUIT DIN TOT CORPUL CUVINTELE SI GLASUL. REPEDE AM CUTAT CU GOOGLE IMAGINI DUPA POZA SI ASA AM AFLAT DE PROTOSINGHERUL SERAFIM GRIGORAS. PLINGIND LA IC OANA L-AM RUGAT PE DUMNEZEU SA-I TOT CE ARE NEVOIE IN NUMELE FIULUI SAU AMIN.TARE MAS BUCURA SA-MI RASPUNDA PARINTELE. PRIN CELE MAI NEOBISNUITE CAI LUCREAZA DUMNEZEU DRAGOSTEA IN NOI. DOAMNE AJUTA.

 22. GETA TULCEA spune:

  MULTUMESC ECHIPEI PENTRU ADRESA DE EMAIL.DOAMNE AJUTA.

 23. Postarea comentariilor presupune implicit crearea unui cont de facebook. Sunt interzise postarile multiple ale aceluiasi mesaj (spam) si orice forma de reclama in cadrul comentariilor. Nu sunt permise mesajele cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene si injuriile. Va rugam nu deviati de la subiect, nu lansati atacuri la persoana autorului (autorilor) articolelor sau injurii la adresa cititorilor care comenteaza. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale, precum si cele care contin amenintari sau violeaza intimitatea si viata privata a cuiva. Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie. Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a radia comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site. Publicatia Darabaneni.ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


  Adauga un comentariu

Poza saptamanii

Copii adorabili, momente emoționante la Teioasa Trail.

Sondaj
Vă vaccinați împotriva coronavirusului?

   
   
   
   

Slideshow
Stiri nationale si internationale
Clipul saptamanii
Toate drepturile rezervate | Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site(fotografii sau texte) se pedepseste conform legilor in vigoare